Konferencja Design Hub #China Design. Sieć wymiany pomiędzy Polską a Chinami. 10 maja 2019 r.

Celem zorganizowanej konferencji było przedstawienie chińskiego rynku designu, w tym zaprezentowanie najważniejszych trendów w designie oraz architekturze, ale także wskazanie na rolę mediów w promocji indywidualnych projektantów, ale również miast, które poprzez design starają się zdobywać przewagę konkurencyjną. Szalenie istotnym, z punktu widzenia polskiego odbiorcy, wydawało nam się określenie chińskiego, a także polsko – chińskiego kontekstu polityczno – gospodarczego, oraz zidentyfikowanie istotnych wydarzeń związanych z designem w największych chińskich miastach. Zależało nam na pokazaniu zróżnicowanego kulturowo rynku kreatywnego w Chinach. 

Rozmowy w kuluarach dotyczyły możliwości współpracy polskich i chińskich branż kreatywnych, a szczególności designu. Tematem były również związane z tym szanse i zagrożenia, takie jak różnice kulturowe, zaangażowanie mediów czy wzajemna wiedza o kulturze, historii lub uwarunkowaniach prawnych. Poruszone zostały kwestie związane z możliwościami promocji Polski poprzez design w Chinach, a przez to włączenia naszego kraju w globalną gospodarkę kreatywną.