WARSZTATY SIECIUJĄCE

Warsztaty poświęcone były prezentacji możliwości rozwijania kontaktów polsko-chińskich w zakresie działalności reprezentujących sektor kreatywny. Uczestnicy warsztatów podkreślali fakt, że obecnie jest sprzyjający czas na podejmowanie wspólnych działań, ponieważ zarówno strona polska, jak i chińska oferują szeroki wachlarz możliwości finansowania kooperacji naukowo-badawczej i wdrożeniowej. 

Zorganizowane w ramach projektu warsztaty sieciujące (networking workshop) dla przedstawicieli sektora kreatywnego obejmowały zarówno środowisko akademickie, jak i przedsiębiorców. Warsztaty sieciujące jako koncept stanowią narzędzie sprzyjające nawiązywaniu współpracy w zakresie kreatywności oraz tworzeniu systemu wymiany intelektualnej i twórczej w ramach kooperacji między różnymi interesariuszami. Sieciowanie stanowi skuteczny sposób identyfikacji potencjalnych partnerów, reprezentujących różne dziedziny nauki i gospodarki, których mogą połączyć wspólne cele i interesy służące rozwojowi innowacyjności. Sieciowanie umożliwia budowanie więzi między przedstawicielami sektorów kreatywnych – począwszy od kontaktów sporadycznych, po te długotrwałe, wzmacniające możliwości rozwojowe potencjału kreatywnego miast. Sieciowanie może służyć jako narzędzie promocji i wymiany międzykulturowej, rozszerzania horyzontów i wzmacnianiu potencjału rozwojowego w zakresie kreatywności.